Съдържание

Национални програми за 2014 г.

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа”

Лица за контакти:
Марияна Ламбова, началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217410, e-mail: m.lambova@mon.bg
Росица Манасиева, държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217486, e-mail: r.manasieva@mon.bg

Модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития"

Лица за контакти:
Дима Коцева, началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217484, e-mail: d.kotseva@mon.bg
Божидарка Марева, държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02 9217404, e-mail: b.mareva@mon.bg
Антон Коев, старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02 9217605, e-mail: a.koev@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02 9217 746, e-mail: e.kostadinova@mon.bg

Лица за контакти:
Милена Иванова, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02 9217 451, e-mail: mivanova@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“

Поредно издание на Националния конкурс „Родолюбие“, организиран от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката.

На вниманието на училищните ръководители на училищата, вписани в списъка по ПМС № 334/08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина и на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“

Регламент на конкурса за ученици 

Регламент на конкурса за учители

 

Ръководител: Лазар Додев – директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране", тел.: 02 9217 436, e-mail: l.dodev@mon.bg

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел.: 02 9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Тошкова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел.: 02 9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg
Керка Андонова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел.: 02 9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Росица Матрачийска, главен счетоводител, дирекция ССД, тел. 02 9217 414, e-mail: r.matrachiyska@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Краен срок за подаване на проектните предложения: 9 юни 2014 г. (понеделник). Важи датата на пощенското клеймо.

Лица за контакти:
Емилия Вълчовска, началник отдел ПОО, дирекция ОПОС, тел.: 02 9217 447, e-mail: e.valchovska@mon.bg
Магдалена Станулова, гл. експерт, отдел ПОО, дирекция ОПОС, тел.: 02 9217 785, e-mail: m.stanoulova@mon.bg
Чавдар Здравков, гл. експерт, отдел ПОО, дирекция ОПОС, тел. : 02 9217 424, e-mail: chzdravkov@mon.bg
Емилия Попова, отдел ПОО, дирекция ОПОС, тел.: 02 9217 472, e-mail: e.popova@mon.bg

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Лица за контакти:
Камелия Колева, началник на отдел „Достъп до образование”, тел.: 02 9217-455, е-mail: k.koleva@mon.bg
Тотка Иванова, държавен експерт, тел.: 02 9217-432, е-mail: t.ivanova@mon.bg
Анелия Томова, главен експерт, тел.: 02 9217-440, е-mail: n.tomova@mon.bg
Тихозар Кръстев, младши експерт, тел.: 02 9217-482, е-mail: k.krastev@mon.bg

Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Лица за контакти:
Стоянка Почеканска, главен експерт, тел.: 02 9217-454, е-mail: s.pochekanska@mon.bg
Снежинка Матакиева, главен експерт, тел.: 02 9217-453, е-mail: s.matakieva@mon.bg
Валентина Иванова, главен експерт, тел.: 02 9217-581, е-mail: v.ivanova@mon.bg
Елена Търничкова, главен експерт, тел.: 02 9217-793, е-mail: e.tarnichkova@mon.bg
Емилия Попова, главен експерт, тел.: 02 9217-472, е-mail: e.popova@mon.bg

Мярка „Без свободен час"

Лице за контакти:
Керка Андонова, държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране", тел.: 02 9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“

!!! НОВО !!!

Лице за контакт:
Ваня Трайкова, главен експерт, дирекция ОПОС, тел.: 02 9217 443, e-mail: v.stoianova@mon.bg

Модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

!!! НОВО !!!

Лице за контакт:
Рени Рангелова, държавен експерт, дирекция ОПОС, тел.: 02 9217 499, e-mail: r.rangelova@mon.bg

Модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния  етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Лице за контакт:
Снежинка Матакиева, главен експерт, дирекция ОПОС,тел.: 02 9217 453, e-mail: s.matakieva@mon.bg

Национална учителска програма за учители по професионална подготовка от област на образование „Техника“, която ще се проведе в ЦЕРН – Женева в периода от 06.10.2014 г. до 10.10.2014 г.

НОВО!!!

Краен срок – 05.09.2014 г. включително.

Национална учителска програма в ЦЕРН, Женева, Швейцария,  27.07. –  02.08.2014 г.

Национална учителска програма за учители, преподаващи учебния предмет „физика и астрономия” в ЦЕРН, Женева, Швейцария,  27.07. –  02.08.2014 г.

Краен срок – 13.06.2014 г. включително.

Национална учителска програма по природни науки -  ЦЕРН, Женева, Швейцария, 27.07. –  02.08.2014 г.

Краен срок – 13.06.2014 г. включително.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"

Модул „Подобряване на училищната среда”

ДЕЙНОСТ: ОБСЛЕДВАНЕ, ТЕХНИЧЕСКА ПАСПОРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Модул „Подобряване на училищната среда”

Лице за контакт:

Радостина Колева, началник на отдел на дирекция ДСОП, тел.: 02 9217538, e-mail: r.koleva@mon.bg

Информация

Отчети

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам