Съдържание

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заповед № РД09-1165/19.08.2016 г.
за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите ВЕ

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T (Ткт, Ттм), утвърдени със Заповед РД09-37/19.01.2016 г.

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T (Ткт, Ттм), утвърдени със Заповед РД09-495/03.04.2014 г.

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ на Учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T (Ткт, Ттм), утвърдени със Заповед РД09-54/18.01.2013 г.

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за допълнение на учебната документация за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория D, изменена и допълнена със Заповед № РД  09-1258 / 07.09.2011 г.

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за провеждане на практическите изпити на кандидати за придобиване на правоспособност  за управление на моторни превозни средства (МПС) от подкатегориите А1, В1, С1, D1, C1+E, D1+E и категориите М, А, В, С, D, B+E, C+E, D+E, Ткт, Ттб, Ттм, утвърдена със Заповед № РД09-1224/29.08.2011 г.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от  категориите М, А, В, С, D, B+E, C+E, D+E, Ткт, Ттб, Ттм и подкатегориите А1, В1, С1, D1, C1+E, D1+E, утвърдена със заповед № РД09-193/11.02.2011 г.

ЗАПОВЕД № РД09-1188/15.10.2008 г. за утвърждаване на учебната документация за изменение и допълнение на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории.

ЗАПОВЕД № РД09-1081/24.08.2007 г. за утвърждаване на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории.

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите М, А, В, С, Д, В + Е, С + Е, Д + Е, Ткт, Ттб и Ттм и подкатегориите А1, В1, С1, Д1, С1 + Е и Д1 + Е.

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020