Съдържание

ПОКАНА ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА В ПЕЛОПОНЕС, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

 

Секцията за политически науки и международни отношения на Университета в Пелопонес организира 4 програми за следдипломно обучение за академичната 2015-2016 година:

  1. Управление и държавни политики – 12 месеца.

Направления:

  • Управление;
  • Държавни политики.
  1. Световна политическа икономика – обща програма за следдипломно обучение с Университета Неаполис, Пафу, Кипър – 12 месеца.

Направления:

  • Международно предприемачество;
  • Международна сигурност;
  • Международно развитие.
  1. Средиземноморско обучение – в сътрудничество с Университета на Болония - Италия, Inalko - Франция, Yasar – Турция, Неаполис Пафу – Кипър, Olympia Summer Academy- Гърция - 12 месеца, английски език.
  2. Световни предизвикателства и Системи за анализи – 12 месеца.

Повече информация и подробности по организирането и функционирането на горепосочените Програми за следдипломно обучение могат да бъдат намерени на интернет страницата на Секцията за политически науки и международни отношения на Университета в Пелопонес http://pedis.uop.gr Желаещите могат да се обърнат и към Секретариета на Програмите за следдипломно обучение на Университета в Пелопонес (тел.: 0030 274 104 0040; 40045; 40058) e-mail: pedis@uop.gr; за контакти: г-жа Елена Маркуци и г-жа Катерина Дунди.

Подборът на студентите става с оценка на досието по кандидатирането (степен на дипломата, оценка по предметите, изследователска дейност) и интервю.

Срокът за подаване на молби за кандидатстване е до 30 юни 2015 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам