Съдържание

ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА“, 10 октомври 2015 г., Сингапур

Деветото издание на ежегодното изложение „Висше образование в Европа“, което ще се проведе на 10 октомври 2015 г. в Сингапур е авторитетно събитие, където родители, учители и ученици могат да получат информация за обучение в различни европейски страни.

Събитието има две основни направления:

  • Изложение на участващите страни, на което ще се представят рекламни материали;
  • Поредица от семинари, на които говорители от всички участващи държави ще представят информация за висшите училища или за политиката във висшето образование в съответната страната.

В изложението тази година участие ще вземат следните държави и техните агенции за насърчаване на образованието: Финландия, Франция, Дания, Ирландия, Италия, Швеция, Холандия, Германия, Великобритания, Полша и Швеция. Две френски бизнес училища също ще вземат участие под егидата на Европейската търговска камара.

Повече информация може да се намери на www.studyineurope.sg 

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020