Съдържание

ИНИЦИАТИВА НА ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА САЩ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИ НА САЩ В ЧУЖБИНА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА В СЪОТВЕТНИТЕ СТРАНИ

Държавният департамент на САЩ инициира насърчаването на обучението на граждани на САЩ в чужбина и популяризиране на възможностите за изследователска и преподавателска работа в съответните страни. В началото на 2015 г. е формирано ново административно звено в Държавния департамент, чиято цел е обучение на граждани на САЩ в чужбина. Държавният департамент е в процес на разработка на нов уебсайт (studyabroad.state.gov), на който ще бъде публикувана информация за програмите и инициативите на различни държави, насочени към привличане на американски граждани за обучение в съответните страни. Информацията се отнася до всякакви стипендии, стажове, възможности за изследователска и преподавателска работа.

Подробности за инициативата на Държавния департамент могат да се намерят на адрес:
http://eca.state.gov/programs-initiatives/us-study-abroad.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам