Съдържание

ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПУБЛИКУВАНА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

Във връзка с прегледа на програмата на Европейския съюз за Модернизиране на висшето образование, публикувана през 2011 година Европейската комисия започна онлайн консултация за събиране на мненията на заинтересованите страни относно настоящата ситуация в системите за висше образование в Европа, както и относно приоритетите за промяна. Конкретно въпросникът се фокусира върху:

  1. настоящите силни и слаби страни на висшето образование в Европейския съюз;
  2. приоритетните области, върху които следва да се насочи вниманието на отговарящите за висшето образование;
  3. предложения за действия на Европейския съюз в подкрепа на усилията за подобряване на висшето образование.

Общественото онлайн проучване е отворено до 29 февруари 2016 г. и е достъпно на http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/new-modernisation-agenda_en.htm. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата Европейската комисия един месец след приключване на проучването.

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020