Съдържание

КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И БИЗНЕСА В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА“

На 28 и 29 януари 2016 г. в гр. Будапеща, Унгария, предстои провеждането на конференция „Сътрудничество между университетите и бизнеса в Централна и Източна Европа“ (Central and Eastern European University and Business Cooperation Conference – CEEU BCC). Събитието има за цел да осигури форум за демонстриране на възможностите и предимствата на взаимодействието между висшето образование и промишления и стопанския сектор чрез представяне на добри практики и успешни проекти. Специален акцент ще се постави върху формите на сътрудничество, които биха могли да бъдат особено привлекателни за фирмите. Планирано е провеждането на три паралелни сесии:

  • Добри практики и програми в образованието, обучението, подкрепата за студенти, стипендиите и стажовете.
  • Добри практики и програми в областта на изследванията, услугите, трансфера на технологии и иновации.
  • Комплексно сътрудничество: добри практики и програми в областта образованието, обучението, подкрепата за студенти, стипендиите и стажовете научните изследвания и трансфера на технологии и иновации.

За повече информация може да се обърнете към Veronika Frigyesi на veronika.frigyesi@emmi.gov.hu.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам