Съдържание

НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА СЛОВАКИЯ В ПОДКРЕПА НА МОБИЛНОСТТА НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА 2016/2017 г.

Националната стипендиантска програма на Словакия, финансирана от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта, подкрепя мобилността на чуждестранни студенти, докторанти, преподаватели и научни работници. Програмата е отворена за подаване на заявки за летния семестър на академичната 2016/2017 година.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2016 г. Молбите се подават онлайн на адрес: www.scholarship.sk.

Цялата информация за програмата може да се намери на адрес: www.scholarships.sk.

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020