Съдържание

Държавната агенция за развитие на образованието на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипендии за обучение на български граждани

Държавната агенция за развитие на образованието на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипендии за обучение и научни изследвания, както и за участие в летни семинари, в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2016-2017 година. Стипендиите са предназначени за студенти, изследователи и преподаватели, граждани на Република България.

Стипендиите включват:
А) Частичен срок на обучение (за студенти - до 10 месеца, за докторанти - до 11 месеца):
1. За студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ - размерът на месечната стипендия е 500 евро.
2. За докторанти - размерът на месечната стипендия е 670 евро.
Б) Краткосрочен престой за провеждане на научни изследвания (до 5 месеца):
За преподаватели и изследователи -  размерът на дневната стипендия е 30 евро.
В) Участие е летни семинари:
За студенти и преподаватели - размерът на стипендията е 711 евро. Стипендията се предоставя директно на латвийските висши училища, а не на участниците в летните семинари.

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурсите за обучение и научни изследвания е 1 април 2016 г., а за летните семинари - 4 май 2016 година.

Повече информация за условията на конкурса и формулярите за участие може да бъде намерена на интернет сайта на Държавната агенция за развитие на образованието:
•    http://www.viaa.gov.lv/eng;  
•    http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/useful_information/;
•    http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/  
         
Лице за контакт: Mrs. Aija Jakovica, International Cooperation Programme Unit, Management and External Cooperation Department, phone: +371 67814331, e-mail: scholarships@viaa.gov.lv.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам