Съдържание

Изложение на Европейското висше образование в Ню Делхи, Индия, в периода 30 септември - 1 октомври 2016 г.

В периода 30 септември - 1 октомври 2016 г. в Ню Делхи, Индия, се организира Изложение на европейското висше образование. Форумът се провежда в рамките на проект на Европейската комисия  „European Higher Education Fairs in Asia and Central Asia“ (EHEF). Проектът предоставя изложбените пространства на висшите училища безвъзмездно, а разходите за транспорт, визи, настаняване и превоз на рекламни материали са за сметка на участниците. Поканени са висши училища от всички държави-членки на ЕС да кандидатстват за подбор като изложители на поредното събитие. Поканата за кандидатстване, както и всички формуляри са на разположение на интернет адрес: http://ehef.asia/india-information-for-exhibitors.

Краен срок за подаване на заявленията за участие на висшите училища 13 май 2016 г.

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020