Съдържание

КИПЪРСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДОСТАВЯ ТРИ СТИПЕНДИИ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 г.

Кипърският университет предоставя на български граждани три стипендии за магистърска програма по бизнес администрация за академичната 2016/2017 г., както следва:

  1. пълна стипендия, която покрива 100% от учебната такса;
  2. частични стипендии, покриващи до 50% от учебната такса.

Учебните такси на Кипърския университет понастоящем възлизат на 10 250 евро.
Критерии за придобиване на стипендиите:

  • Българско гражданство
  • Придобита образователно-квалификационна степен от академична институция и отлично академично представяне
  • Три години трудов стаж на пълен работен ден. Изключения могат да бъдат направени за кандидати с по-малък стаж, които показват значим потенциал за лидерство и имат превъзходно академично представяне
  • Отлично владеене на английски език (този критерий не се прилага за кандидатите, които притежават придобита степен от чуждестранна институция, където се преподава на английски език)
  • Две препоръки от преподаватели във висше училище или от хора, които могат да дадат оценка на потенциалния принос на кандидата към Програмата
  • Успешно издържано интервю с кандидата пред Комисията по приема

Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2016 г.

Повече информация за магистърската програма може да се намери на адрес: www.mba.ucy.ac.cy или на тел. +357 22893800, имейл адрес: mba@ucy.ac.cy.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам