Съдържание

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИАНТИ ПО ЛИНИЯ НА ASEM DUO-THAILAND ПРЕЗ 2017 Г.

Програмата за стипендианти по линия на ASEM DUO-Thailand предоставя стипендии за обучение на европейски студенти в тайландски университети. Тя се спонсорира от Министерството на образованието на Тайланд и цели да засили обмена на студенти между Тайланд и държавите-членки на ASEM от Европа. Предвижда се обменът на студенти да се осъществява по двойки – един студент от европейски университет и един студент от тайландски университет за максимум 4 месеца. На всеки студент от Европа се отпуска месечна стипендия в размер на 800 евро, а на всеки студент от Тайланд се отпускат 1200 евро месечно.

Крайният срок за кандидатстване е 15 август 2016 г.

Интернет страницата на програмата, където е публикувана цялата информация, е http://asemduo.org/. За контакти: chontichaohec@gmail.com; chonticha.pra@mua.go.th; тел.: +66 2 610 5394; факс: +66 2 354 5570.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам