Съдържание

Международни летни академии, организирани от „Международния институт за мира и диалога“ (IPD)

„Международният институт за мира и диалога“ (IPD)  е водещ организатор на няколко успешни международни обучения и програми за проучвания в Швейцария, в сферата на мира, разрешаването на конфликтите, сигурността, междукултурния диалог и човешките права.

Следващите международни летни програми ще се проведат в Швейцария. Желаещите могат да вземат участие в лятната академия с продължителност 10-20 дни или 3 месечната CAS- проучвателна програма.

Основна цел на летните програми:

  • Основна цел на лятната академия с продължителност 10-20 дни е да обогати уменията на представители от държавните институции, бизнес сектора, неправителствените организации, образователните институции и други заинтересовани страни.
  • Основна цел на 3- месечната програма е да подобри уменията на учените, чрез академична практика, учебни материали, наблюдение и насоки.

Кандидатите могат да изпратят заявление за участие, CV и сканирана първа страница на паспорт (със снимка) на e-mail: fhuseynli@ipdinstitute.ch до 1 юни 2017 г.
    
За повече информация, моля разгледайте прикачения файл.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам