Съдържание

Информация за възможност за участие на български кандидати в семинари, организирани от Шанхайския университет „Джаотонг" (JIAO TONG UNIVERSITY)

I. По линия на Българския център към Шанхайския университет „Джаотонг" ще бъде проведен летен семинар за обучение на 20 до 45 български студенти в периода от 6 до 22 юли 2017 г. Китайският университет поема разходите по обучението, настаняване, прехрана. Международните пътни разходи са за сметка на кандидатите.

Програмата включва запознаване с китайската традиционна култура, китайска икономика и политика, китайски ландшафт и и архитектура и др.

Крайният срок за регистрация за участие по електронен път http://apply.sjtu.edu.cn и изпращане на нужните документи, е 30 април 2017 г.

II. По линия на Българския център към Шанхайския университет „Джаотонг" от 9 до 22 октомври 2017 г. в университета ще се проведе обучителен курс за български млади специалисти на тема: Китайското модерно селско стопанство, устойчиво развитие и безопасност на храните.

Университетът поема разходите по участието на кандидатите по време на курса - обучение, прехрана и настаняване. Разходите за международен транспорт се поемат от кандидатите.

Крайният срок за регистрация за участие е 31 май 2017 г.

За повече информация:
Ms. Lina Xia, International Office
School of Agriculture & Biology, Shanghai Jiao Tong University 0-2-2 School Bldg., 800 Dongchuan Rd, Shanghai, 200240 Tel.: + 86 21 342 05 933, E-mail: xialina402@sjtu.edu.cn

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам