Съдържание

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА /EHEF/

През м. октомври 2010 г. в Джакарта, Индонезия ще се проведе Изложение за висше образование в Европа /EHEF/.

Целта на EHEF е да се рекламират възможностите, които предоставят страните - членки на Европейския съюз за получаване на висше образование и стипендии, включително и по програма Еразмус Мундус. Форумът би могъл да се използва и за установяване на партньорства между висши училища от ЕС и Индонезия.

Подготовката и провеждането на EHEF 2010 ще се поеме изцяло от образователните центрове на страните - членки на ЕС в Индонезия. Бюджетът за EHEF ще се различава от този за изданието през 2008 г. Според изготвения бюджет EHEF 2010, страните - членки на ЕС следва да заплатят 750 евро за покриване разходите по наемите на площите за павилиони, тяхното строителство и рекламни дейности. Участващите европейски университети ще заплащат по 1 500 евро, от които се изключват разходите за път и хотел на участниците.

За повече информация: Посолството на Р България в Джакарта, Индонезия.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам