Съдържание

Московски международен салон на образованието, 7 - 9 октомври 2014 г.

Министерство на образованието и науката на Руската федерация с отправило покана към заинтересованите български институции за участие в Московски международен салон на образованието, който ще се състои от 7 до 9 октомври 2014 г. в Москва.

Съорганизатори на събитието са Търговско-промишлената палата на Руската федерация, Россотрудничество, Правителството на гр. Москва и др.

Целта, която си поставя Московския международен салон на образованието, е да съдейства за по-достъпно и по-качествено образование на основата на публично-частните партньорства и да разпространи най-добрата световна практика на успешната лична и професионална реализация на съвременния човек.

Участие във форума ще вземат над 300 образователни институции, компании и представители на бизнеса, които ще преложат услуги и решения в сферата на образованието.

Повече информация за условията за участие във форума и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: www.mmco-expo.ru.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам