Съдържание

Проекти на документи

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 23.07.2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове

Проекти на учебни програми

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: i.taneva@mon.bg  до 17 юли 2017 г. включително.

Проекти на типови учебни планове и програми

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение” на e-mail: m.gateva@mon.bg до 17 юли 2017 г. (включително).

Проекти на типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове  и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение” на e-mail: m.gateva@mon.bg до 17 юли 2017 г. (включително).

Проекти на учебни планове за професионално образование

ПРОЕКТИ на учебни планове за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение” на e-mail: f.todorova@mon.bg до 15 юли 2017 г. (включително).

Проекти на учебни програми

Проекти на учебни програми

ПРОЕКТ на Учебен план

Проекти на учебни програми

Проекти на учебни програми за задължителна професионална подготовка

Проект на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.ilieva@mon.bg до 14.07.2017 г. (включително).

Проекти на учебни програми за задължителна професионална подготовка

Проект на Решение на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: m.todorova@mon.bg до 3 юли 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Национална изпитна програма

Проект на Постановление на Министерския съвет

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 30.11.2015 г.

Бележки и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация" на e-mail: m.nesheva@mon.bg до 26 юни 2017 г. включително.

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г.

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg  и  e.trichkova@mon.bg в срок до 02.06.2017 г., включително.

Проект на Решение на Министерски съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: m.todorova@mon.bg до 16 юни 2017 г. включително.

Проект на Постановление

Проект на Постановление

ПРОЕКТ НА Учебен план за професионално образование по рамкова програма В

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: a.popov@mon.bg  до 12 юни 2017 г. (включително).

Проект по национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 8 юни 2017 г. (включително).

Проект на Национална пътна карта за научни инфраструктури

Бележки, становища и предложения по проекта  могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: d.lesseva@mon.bg и i.dimanachka@mon.bg до 2 юни 2017 г. (включително).

Проект на Правилник за устройството и дейността на ЦИОО

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към г-жа Анна Петрова- директор на ЦИОО, на e-mail: cioo@abv.bg до 2 юни 2017 г. (включително).

Проект на Решение за приемане на План за действие за 2017 г.

Проект на РЕШЕНИЕ на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: k.karaicheva@mon.bg до 29 май 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: k.yordanov@mon.bg до 29 май 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: rb.dimitrova@mon.bg до 22 май 2017 г. включително.

Проект на закона за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Р България

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: a.boicheva@mon.bg  до 9 май 2017 г. включително.

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Стратегията могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: k.trulev@mon.bg и y.zherkova@mon.bg до 2 май 2017 г. (включително).

Проект на правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на e-mail: m.petkov@mon.bg до 28 април 2017 г. (включително).

Проект на Постановление

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за стандартите за ранно детско развитие

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани на e-mail: v.stoianova@mon.bg до 21 април 2017 г. включително.

Проект на Решение на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани на e-mail: g.jecheva@mon.bg до 18 април 2017 г. включително.

ПРОЕКТИ на УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ПРЕДМЕТА ХОРЕОГРАФИЯ

ПРОЕКТИ на учебни програми по предмета хореография    

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: e.tarnichkova@mon.bg до 31 март 2017 г. включително.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към Калоян Йорданов - директор на Учебен център на e-mail: u.centar@abv.bg до 23 март 2017 г. (включително).

Проект на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: i.taneva@mon.bg до 16 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ на ЗАПОВЕД

Бележки и предложения по проекта на заповед следва да бъдат изпращани в срок до 3 февруари 2017 г. включително на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg   и  e.trichkova@mon.bg.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции "Висше образование" на e-mail: hr.kiosev@mon.bg до 6 февруари 2017 г. (включително).

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 10 януари 2017 г. включително.

Проект на Национална изпитна програма по професия Хотелиер

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 21 януари 2017 г. включително.

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020