Съдържание

Проекти на документи

ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: k.yordanov@mon.bg до 29 май 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: rb.dimitrova@mon.bg до 22 май 2017 г. включително.

Проект на заповед за провеждане на държавни зрелостни изпити по желание, майска сесия 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: mivanova@mon.bg до 7 май 2017 г. (включително).

Проект на закона за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Р България

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: a.boicheva@mon.bg  до 9 май 2017 г. включително.

Проект на Национална изпитна програма по професия „Фризьор“, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: f.todorova@mon.bg  до 28 април 2017 г. включително.

 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Стратегията могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: k.trulev@mon.bg и y.zherkova@mon.bg до 2 май 2017 г. (включително).

Проект на правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на e-mail: m.petkov@mon.bg до 28 април 2017 г. (включително).

Проект на Постановление

Проект на Решение на Министерския съвет

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за стандартите за ранно детско развитие

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани на e-mail: v.stoianova@mon.bg до 21 април 2017 г. включително.

Проект на Решение на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани на e-mail: g.jecheva@mon.bg до 18 април 2017 г. включително.

Проекти на Национални програми за 2017 г.

Проекти на Национални програми за развитие на образованието 2017 г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации

Бележки, становища и предложения по проектите на Национални програми могат да бъдат изпращани  на e-mail: p.ivanova@mon.bg или r.georgiev@mon.bg до 29 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТИ на УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ПРЕДМЕТА ХОРЕОГРАФИЯ

ПРОЕКТИ на учебни програми по предмета хореография    

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: e.tarnichkova@mon.bg до 31 март 2017 г. включително.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към Калоян Йорданов - директор на Учебен център на e-mail: u.centar@abv.bg до 23 март 2017 г. (включително).

Проект на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: i.taneva@mon.bg до 16 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: d.kotseva@mon.bg и k.yordanov@mon.bg до 16 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ на ЗАПОВЕД

Бележки и предложения по проекта на заповед следва да бъдат изпращани в срок до 3 февруари 2017 г. включително на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg   и  e.trichkova@mon.bg.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции "Висше образование" на e-mail: hr.kiosev@mon.bg до 6 февруари 2017 г. (включително).

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 10 януари 2017 г. включително.

Проект на Национална изпитна програма по професия Хотелиер

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 21 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: n.mihalevska@mon.bg; rb.dimitrova@mon.bgv.karabasheva@mon.bg до 16 януари 2017 г. включително.

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020