Съдържание

Проекти на документи

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към Калоян Йорданов - директор на Учебен център на e-mail: u.centar@abv.bg до 23 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 16.01.2017 г.

Проект на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: i.taneva@mon.bg до 16 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: d.kotseva@mon.bg и k.yordanov@mon.bg до 16 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТИ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции "Висше образование" на e-mail: hr.kiosev@mon.bg до 13 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ на Инструкция

ПРОЕКТ на ЗАПОВЕД

Бележки и предложения по проекта на заповед следва да бъдат изпращани в срок до 3 февруари 2017 г. включително на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg   и  e.trichkova@mon.bg.

ПРОЕКТ на НАРЕДБА

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на електронни адреси: m.kodjabashieva@mon.bg и e.trichkova@mon.bg в срок до 24 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: m.pagelski@mon.bg до 24 януари 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции "Висше образование" на e-mail: hr.kiosev@mon.bg до 6 февруари 2017 г. (включително).

ПРОЕКТИ на РАМКОВИ ПРОГРАМИ A за професионално образование и обучение

Бележки и предложения по проектите на Рамковите програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение може да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на следните електронни адреси:  r.kostadinova@mon.bg; m.gateva@mon.bg; m.stanoulova@mon.bg в срок 19.01.2017 г.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: s.pochekanska@mon.bg  до 10 януари 2017 г. включително.

Проект на Национална изпитна програма по професия Хотелиер

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: m.stanoulova@mon.bg  до 21 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на e-mail: n.mihalevska@mon.bg; rb.dimitrova@mon.bgv.karabasheva@mon.bg до 16 януари 2017 г. включително.

Проект на заповед

Проект на заповед за организиране на дейносите по приемане на ученици по държавен план-прием в V  клас в профилираните гимназии в профил "Математически" и профил "Природни науки"

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: m.kodjabashieva@mon.bg и m.maneva@mon.bg до 9 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НЦИД

Бележки, становища и предложения по проекта на документа могат да бъдат изпращани на e-mail: vcankova@nacid.bg до 6 декември 2016 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление

ПРОЕКТ НА ИЗИСКВАНИЯ за обучение по защита при бедствия ...

Бележки, становища и предложения по проекта на документа могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол” на e-mail: l.damyanova@mon.bg до 16 декември 2016 г. включително.

Проект на Наредба

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Протокол и международно сътрудничество" на e-mail: p.kanev@mon.bg до 23 ноември 2016 г. включително.

Проект на Заповед за утвърждаване на учебна документация

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: chzdravkov@mon.bg  до 14 декември 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование” на e-mail:  tihozar.krastev@mon.bg в срок до 15.11.2016 година включително.

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: m.botev@mon.bg до 7 ноември 2016 г. (включително).

ПРОЕКТ на Наредба

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекции „Достъп до образование и подкрепа на развитието” на e-mail: a.yotova@mon.bg до 14 октомври 2016 г. (включително).

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020