Съдържание

Съвместна лятна школа на ГД „Съвместни изследователски центрове“ към ЕК (JRC) и Международния институт за приложни системни анализи (IIASA) на тема „Доказателства, факти и политика“ в периода 2-4 септември 2015 г. в Австрия

В срок до 12 юни 2015 г. желаещите да участват в лятната школа, посветена на разработването и прилагането на политики в областта на енергетиката, основани на научни доказателства, трябва да изпратят мотивационно писмо на адрес:

JRC-A.1@ec.europa.eu

Кандидатите би следвало да са служители в ресорни министерства и/или научни организации, работещи в областта на енергетиката, връзката с климатичните промени и качеството на въздуха. За предпочитане е участниците да не бъдат на ръководни позиции, а да заемат длъжности на среден ръководен пост или да са младши служители.

Лятната школа ще се проведе в периода 2-4 септември в сградата на Международния институт за приложни системни анализи (IIASA) в Лаксенбург, Австрия.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам