Съдържание

Покана за Международна конференция и изложение, посветени на технологиите за газификация на биомаса, Исламабад, Пакистан, 21-22 септември 2015 г.

На 21-22 септември 2015 г. ще се проведат Международна конференция и изложение, посветени на технологиите за газификация на биомаса и организирани от Националния университет по науки и технологии (National University of Science and Technology, NUST ) в Исламабад, Пакистан.

Конференцията се спонсорира от Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO).

Подробна информация за програмата на конференцията може да бъде намерена на адрес: www.bgtconference.com.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам