Съдържание

Покана за номиниране, информация и формуляри за кандидатстване на евентуални участници в работната програма “Explore” на Фондация ЕС-ЛАК

Фондация ЕС-ЛАК е организация с нестопанска цел със седалище в Хамбург, която функционира от ноември 2011 г. Основната й цел е да стимулира и задълбочи сътрудничеството между Европа и Латинска Америка и да засили участието на гражданското общество в двустранните отношения, да разшири спектъра от теми и сфери на интерес за двустранно сътрудничество, както и да улесни постигането на по-видими и ефективни резултати от партньорството между Eвропейския съюз и Латинска Америка и Карибите. Това е целта на Работната й програма “Explore”.

Фондация ЕС-ЛАК” и се отправя покана за кандидатстване към отделни учени и/или изследователски колективи в областта на социалните и хуманитарните науки, които ще могат да направят свои предложения за теми на научни разработки, засягащи междурегионалното партньорство между ЕС и държавите от Латинска Америка и Карибите.

Фондация ЕС-ЛАК поема финансирането на одобрените учени или научни екипи със сума до 25 210 евро за провеждане на техните изследвания. Предложенията за теми ще бъдат разгледани и оценени от Академичния съвет на Фондацията, който е независим орган, състоящ се от пет международно признати учени от двата региона, които са експерти в областта на отношенията между ЕС и ЛАК, международните отношения, политическите науки, икономиката и др.

Крайният срок за кандидатстване по тази обява е 30 септември 2015 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам