Съдържание

Обмен на бизнес контакти между Беларус и България

Държавната комисия по наука и технологии на Република Беларус отправя покана относно  обмен на бизнес контакти между Беларус и България, който ще се състои от 28 септември до 3 октомври 2015 г. в рамките на 71. Международен технически панаир в Пловдив.

Основната цел на събитието е да се проведат преговори между действащите и потенциалните партньори от Беларус и България за целите на съвместната резолюция на научни и технологични проблеми и иновативната комерсиализация.

По време на обмена представянето на научно-технологичното и иновативно производство на учените от Беларус е подредено в следните сфери:

  • Машиностроителна промишленост и металургия;
  • Нови материали и химически продукти;
  • Промишленост и производство на инструменти;
  • Информационни технологии;
  • Екология и рециклиране на отпадъци;
  • Медицина;
  • Биотехнологии.

Обменът на бизнес контакти между Беларус и България ще се проведе в Изложбен комплекс „Международен панаир Пловдив", бул. „Цар Борис III - Обединител" 37, павилион 11, кабина 11М1.

Период на провеждане:     
28.09 - 30.09.2015 г. - от 09.00 до 18.00 ч.,
01.10 - 03.10.2015 г. - от 09.00 до 14.00 ч.
Лицето за контакти за участие в събитието е изследователят към Междууниверситетския R&D рекламен център на Научния и технологичен парк BNTU „Политехника" - Максим А. Войтешонък, тел: +375 17 2926481, факс: +375 17 2928342,
e-mail: voiteshonok@icm.bv.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам