Съдържание

Нова стипендиантска програма на Германия за научни мениджъри – ERA Fellowships

Очаква се стартирането на стипендиантска програма на Германия за научни мениджъри – ERA Fellowships.

Основните акценти на програмата са върху изграждане на капацитет за управление и компетенции в областите на Европейското научноизследователско пространство, като научни програми и проекти, технологичен трансфер, управление на интелектуалната собственост, отворен достъп и кариерно развитие. Обучението ще се проведе в германски научни организации и университети. Предвижда се в програмата да вземат участие общо 26 души, тоест по двама кандидата от държава от ЕС-13.

Повече информация ще може да се намери на страницата на Федералното министерство за образование и изследвания на Германия https://www.bmbf.de/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам