Съдържание

Процедура за набиране на нови членове на Управителния съвет на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ)

ЕИТ приканва заинтересованите организации да представят кандидати за управителния съвет на ЕИТ. Одобрените кандидати ще действат от свое име, а не като представители на предложилите ги организации.

Управителният съвет на ЕИТ е независим и автономен орган при вземането на решения и отговорен относно избора, определянето и оценката на общностите за знания и  иновации (KIC’s).

Ръководен комитет ще отговаря за изготвяне на списък с потенциални кандидати за управителния съвет на ЕИТ, които ще заменят четирима от настоящите членове, мандатът на които изтича. Списъкът на предложените кандидати, одобрен от Управителния съвет на ЕИТ, ще бъде представен на Европейската комисия през пролетта на 2016 за тяхното номиниране през лятото 2016.

За повече информация:
http://eit.europa.eu/newsroom/launch-call-expression-interest-select-four-new-members-eit-governing-board

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам