Съдържание

Проект на Фландрия за международен научен обмен ПЕГАСУС

Фондът за научни изследвания на Фландрия информира, че на 1 март 2016 г. предстои да стартира вторият (последен) кръг за набиране на кандидати за включване в проекта за международен научен обмен ПЕГАСУС Мария Склодовска-Кюри. Тя има за цел да насърчи мобилността на научните работници и предлага възможност за тригодишна работа на учени (с докторска степен) от други държави в научни институти във Фландрия.

На електронната страница на Фонда www.fwo.be можете да намерите допълнителна информация, условия и насоки за кандидатстване и да изтеглите формулярите за кандидатстване.

Срокът за кандидатстване е 1 май 2016 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам