Съдържание

Потребители на реферативната и пълнотекстова научна информация в базите данни

ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЕФЕРАТИВНАТА И ПЪЛНОТЕКСТОВА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ В БАЗИТЕ ДАННИ,
предмет на национален абонамент на МОН

 1. Българска академия на науките
 2. Софийски университет „Св. Климент Охридски"
 3. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
 4. Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград
 5. Бургаски университет „Проф. Асен Златаров”
 6. Технически университет - София
 7. Технически университет - Варна
 8. Русенски университет „Ангел Кънчев”
 9. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
 10. Медицински университет - София
 11. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна
 12. Медицински университет - Плевен
 13. Медицински университет - Пловдив
 14. Шуменски университет  „Еп. Константин Преславски”
 15. Тракийски университет - Стара Загора
 16. Университет за национално и световно стопанство - София
 17. Икономически университет - Варна
 18. Стопанска академия „Д.А. Ценов” - Свищов
 19. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
 20. Технически университет - Габрово
 21. Химико-технологичен и металургичен университет - София
 22. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” - София
 23. Лесотехнически университет - София
 24. Университет по хранителни технологии - Пловдив
 25. Аграрен  университет - Пловдив
 26. Национална спортна академия „Васил Левски” - София
 27. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов” - София
 28. Национална художествена академия - София
 29. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” - София
 30. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
 31. Нов български университет - София
 32. Бургаски свободен университет
 33. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър"
 34. Американски университет в България - Благоевград
 35. Национален военен университет „Васил Левски” - Велико Търново
 36. Военноморска академия „Н.Й. Вапцаров” - Варна
 37. Висше строително училище „Любен Каравелов" - София
 38. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - София
 39. Академия на МВР - София
 40. Военна академия „Г.С. Раковски” - София
 41. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
 42. Колеж по телекомуникации и пощи - София
 43. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
 44. Международен колеж „Албена” - Добрич
 45. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
 46. Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив
 47. Театрален колеж „Любен Гройс” - София
 48. Висше училище по застраховане и финанси - София
 49. Международно висше бизнес училище - Ботевград
 50. Колеж по икономика и администрация - Пловдив
 51. Министерство на образованието и науката
 52. Национален център за информация и документация
 53. Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”
 54. Селскостопанска академия
 55. Европейски политехнически университет
 56. Център за обучение на докторанти към Националния център за заразни и паразитни болести
 57. Център за обучение на докторанти към Националния център за радиобиология и радиация
 58. Център за обучение на докторанти към Многопрофилна болница за активно лечение „Пирогов”
 59. Център за обучение на докторанти към СБАЛО по онкология

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам