Съдържание

Kандидатстване с проектни предложения към Дунавски фонд за стратегически проекти

Kоординационният офис в Сърбия набира проектни предложения за финансиране от Дунавския фонд за стратегически проекти по Приоритетна ос 07 "Развитие на общество на знанието (научни изследвания, образование и информационни и комуникационни технологии)”.

Дунавският фонд за стратегически проекти представлява нов механизъм, насочен към подкрепа на изпълнението на транснационални стратегически проекти, обвързани с целите на Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион. Целта е да бъдат привлечени организации и клъстери, които имат активна роля в Дунавския регион и проявяват интерес към обявената процедура за кандидатстване с проектни предложения.

По-подробна информация за конкурса може да бъде намерена на интернет адрес: http://www.danube-capacitycooperation.eu/danube-strategic-project-fund, както и в приложените по-долу допълнителни документи.

Срокът за подаване на проектни предложения от кандидатстващите организации до координаторите на Приоритетна ос 07 е 15 февруари 2017 г., на имейл адреси: jaroslava.szudi@minedu.sk и dijana.strbac@pupin.rs

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам