Съдържание

Информация относно създаване на мрежа от европейски центрове за научни изследвания и иновации в Бразилия (CEBRABIC), Китай (ERICENA) и САЩ (NearUS)  

Европейският съюз финансира създаването на три европейски центъра за научни изследвания и иновации по програма „Хоризонт 2020“, които ще бъдат разположени съответно в Бразилия (CEBRABIC), Китай (ERICENA) и САЩ (NearUS).
   
Тези центрове ще предоставят широко разнообразие от услуги с цел подкрепа и улесняване на сътрудничеството в сферата на научните изследвания, иновациите и бизнеса за своите клиенти/потребители (европейски научнотехнологични организации, университети, национални и регионални финансиращи организации, национални и регионални власти, научноизследователски инфраструктури и мрежи, стартиращи компании, малки и средни предприятия, предприемачи и др.), чиято цел е да разширяват дейността си или да си сътрудничат с организации в сферата на науката и иновациите от САЩ, Китай и Бразилия.

Проектни координатори на трите центъра ще бъдат г-жа Йохана Хауншилд (за CEBRABIC), г-жа Сара Медина (за ERICENA) и г-жа Стефани Сплет-Рудолф (за NearUS).

С цел идентифициране на потребностите от такива услуги от страна на потенциални европейски партньори, които проявяват интерес към сътрудничество с организации в Бразилия, Китай и САЩ, е изготвено проучване за областите на подкрепа, която ще оказват тези центрове. Проучването е публикувано на следния електронен адрес: http://bit.ly/2nyl3LC.  

Участниците в проучването ще получат по-нататъшна информация от трите европейски центъра за научни изследвания и иновации след тяхното създаване.

Допълнителни въпроси заинтересованите организации могат да отправят на имейл: contact@eucentres.eu.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам