Съдържание

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Фонд „Научни изследвания обявява: „Конкурс за финансиране на научните изследвания на млади учени и постдокторанти - 2017 г.“.

Финансирането на конкурса е в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за  научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020 и допринася за нейните цели чрез повишаване квалификацията на научните кадри, разпространение на резултатите от изследователската дейност и  поощряване проекти с участието на млади учени.

Целта е да се насърчи провеждане на качествени  научни изследвания и получаване на високи научни постижения в областта на  биологическите науки, математическите науки и информатиката, медицинските науки, науките за земята, обществените науки, селскостопанските науки, техническите науки, физическите науки, химическите науки, както и хуманитарните науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г. е 600 000 лв., финансирането се извършва на два транша – 50% от сумата на проекта през 2017 г. и 50% от сумата на проекта през 2018 г.. Минималната сума за всеки отделен проект е в размер на 10 000 лв., а максималната – 20 000 лв.

 Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 12 месеца.

Заповедта за откриване на конкурсната процедура както и пълната информация за конкурса и процедурата за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“. http://www.fni.bg.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам