Съдържание

На 27 септември 2017 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 9:30 ч. до 11:45 ч. ще се проведе информационна сесия по Програмата за европейско сътрудничество в науката и технологиите (COST). Сесията цели повишаване на информираността относно възможностите, предоставяни от COST, както и повишаване на участието на българските учени в акциите му. Събитието е насочено към широк кръг от учени и изследователи, както и ръководители на проекти, ръководители на катедри, млади учени, представители на МСП и др.

Участие ще вземат трима служители на COST, вкл. директорът Dr. Ronal de Bruin. От българска страна ще участват, както учени с богат опит в акциите на COST, така и националният координатор по COST, които ще представят добрите практики, правилата и процедурите за участие.

След приключването на информационната сесия се предвижда също представител на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия ще изнесе кратка презентация, в която ще бъдат представени редица европейски научноизследователски програми.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам