Съдържание

Международен симпозиум за безопасността и качеството на храните ще се проведе във Виена през ноември

На 11-13 ноември 2014 г. във Виена ще се проведе Международен симпозиум, посветен на темата за безопасността и качеството на храните.

Темите, които ще бъдат засегнати на симпозиума, ще бъдат:

  • Аналитични технологии за доказване на хранителната автентичност, за проследяване и контрол на замърсителите
  • Облъчването на храни – нови технологични подходи и приложения за намаляване на хранителните отпадъци и загубите на храна, както и за подобряване на сигурност и безопасността на храните
  • Изменението на климата и други екологични фактори, имащи въздействие върху безопасността и качеството на храните
  • Статистически методи и модели в анализирането на храните
  • Заплахи за целостта на веригата за доставка на храни и потенциални техники за контрол
  • Международни стандарти и правила за защита на потребителите и международната търговия

Срещата ще се проведе на английски език. Могат да присъстват както учени, така и хора, работещи в сферата на хранително-вкусовата промишленост.

Желаещите да вземат участие в симпозиума трябва предварително да се регистрират на адрес:
http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/46092/Food-Safety-and-Quality
след което да попълнят формуляри за кандидатстване А и (ако е приложим) формуляр B, както и формуляр C, и да ги изпратят на Министерството на образованието и науката, което от своя страна ще ги препрати до Международната агенция за атомна енергия.

Моля изпращайте попълнените формуляри на следната електронна поща: s.mihaylova@mon.bg преди 12 май 2014 г. Всички разходи са за сметка на изпращащата организация.

В случай, че имате желание да представите на събитието Ваши статии или постери, можете да изпратите тяхно кратко описание (до 500 думи) на официалния сайт на Международната агенция за атомна енергия между 1 април и 12 май 2014 г.  Описанията ще бъдат разглеждани след получаването на формуляри за кандидатстване A, B и (ако е приложим) формуляр C, попълнени от Вас и изпратени от Министерството на образованието и науката.

Повече информация ще намерите на официалната страница на събитието.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам