Съдържание

Обучителна сесия „Търсене на научна информация в платформата Reaxys“

Обучителна сесия „Търсене на научна информация в платформата Reaxys и в нейните бази данни“

На 28, 29 и 30 октомври 2013 г., Министерството на образованието и науката, съвместно с издателство Elsevier и с любезното домакинство на Медицински университет – Пловдив, Университета „Проф. Асен Златаров“ в Бургас и Химико-технологичния и металургичен университет в София организира обучителни сесии за работа в платформата Reaxys във връзка с договорения пробен достъп за периода от 01 юли 2013 до 30 януари 2014 г. Канят се всички учени и преподаватели, работещи в областта на химията, биохимията и фармакологията.

Reaxys е уеб базиран инструмент за извличане на химична информация и данни от публикуваната литература в списания и патенти. Информацията включва химични съединения, химични реакции, химични свойства, свързаните с тях библиографски данни, данни за веществата с информация за планирането на синтеза, както и експериментални процедури от избрани списания и патенти.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам