Съдържание

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОГРАМА COST, 24-25 октомври 2013 г.

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОГРАМА COST с участието на официални представители на програмата, 24-25 октомври 2013 г., София

На 24 и 25 октомври 2013 г., в Гранд хотел София, Министерството на образованието и науката ще проведе информационно събитие във връзка с Европейската програма за сътрудничество в науката и технологиите (COST) с участие на официални представители на ръководството на програмата.

Програма COST представлява европейска междуправителствена рамка за сътрудничество в областта на научните и технически изследвания, която отдавна е разширила своя обхват до световна мрежа за мобилност и комуникация между учените. COST отлично допълва дейностите по Рамковите програми на ЕС, като подпомага научния обмен и публикационната дейност в най-актуалните за Европа и за човечеството области на научно развитие и прави възможно обединяването на опита на учени от всички континенти към съвместен, глобален просперитет.

Първите участия на български изследователи в Европейската програма за сътрудничество в науката и технологиите датират от 1997 г., когато страната ни се приобщи към нея. Днес България има добри позиции в Програма COST и продължава да разширява своята известност в средите на европейската и световната наука с участието на стотици свои учени.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам