Съдържание

Покана за участие в широко-спектърен международен проект в сферата на научния анализ

Международната Академия за наука и висше образование (International Academy of Science and Higher Education) Великобритания, отправя покана за участие в широко-спектърен международен проект в сферата на научния анализ. Включването в проекта ще даде възможност на участниците да публикуват своите разработки в британски сборници с материали и да получат публичност в международното научно общество като вземат участие в национални и международни шампионати по научен анализ.

Успешното участие в научноизследователските шампионати ще повиши рейтинга на международните цитирания, като даде възможност за достъп до престижни заглавия, академични степени, дипломи, парични награди в най-развитите държави в света.

Има два варианта за участие в проекта:

 1. като участник в научноизследователски шампионат по анализ;
 2. като участник в международна научна конференция

Две онлайн конференции на 29 август – 05 септември 2013 г.

 1. Международни научни изследвания и практика „Земята в пространствено-времева координатна система“
  Предмет: Земя и космически науки
  Крайна дата за заявка на участие: 28 август 2013 г.
  За допълнителна информация: http://gisap.eu/node/16791
 2. Международни научни изследвания и практика „Подреден хаос: съвременни проблеми на физическите, математическите и химическите науки“
  Предмет: физика, математика и химия
  Крайна дата за заявка на участие: 28 август 2013 г.
  За допълнителна информация: http://gisap.eu/node/16793

Две онлайн конференции на 26 септември - 01 октомври 2013 г.

 1. Международни научни изследвания и практика „Формиране и качествено развитие на съвременните образователни системи“
  Предмет: педагогически науки
  Крайна дата за заявка на участие: 25 септември 2013 г.
  За допълнителна информация: http://gisap.eu/node/16810
 2. Международни научни изследвания и практика „Държавата, корпорацията и личността: съотношение на права, икономически интереси и начини за тяхната реализация“
  Предмет: икономически, управленски и юридически науки
  Крайна дата за заявка на участие: 25 септември 2013 г.
  За допълнителна информация: http://gisap.eu/node/16812

Заявленията за участие се изпращат на интеренет адрес: http://gisap.eu/zayavka.
За още допълнителна информация: http://www.facebook.com/iashe.gisap
http://vk.com/gisap
http://twitter.com/Gisapeu

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам