Съдържание

Информация за наградата Umicore Scientific Award 2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА UMICORE SCIENTIFIC AWARD 2014, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ФОНДАЦИЯТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ФЛАНДРИЯ (FWO)

Фондацията за научни изследвания на Фландрия (Research Foundation – Flanders) предоставя наградата Umicore Scientific Award 2014 в една от следните области:

  • Технология на фините частици/приложения
  • Устойчиви технологии на металосъдържащи съединения
  • Устойчива енергия
  • Съединения  в (хетерогенна или хомогенна) катализа
  • Икономически и/или социални въпроси за металосъдържащи съединения

Формулярите за участие, написани на английски език, следва да бъдат изпратени преди 1 октомври 2013 г.

Допустимият обем на формулярите и резюметата е до 5 страници, с акцент върху оригинални научни изследвания. Електронна версия на материалите, както и автобиография трябва да бъдат изпратени до Фондацията (FWO) на e-mail: prijzen@fwo.be.

Подробни правила за наградата, както и образец на формуляра за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет адрес: www.fwo.be

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам