Съдържание

Информация за откриване на нов дистанционен център на CERN

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВ ДИСТАНЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (CERN)

Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) и Изследователският център за физика Вигнер (Wigner Research Centre for Physics) откриха на 13 юни 2013 г. Унгарски център за данни в Будапеща. С това те отбелязаха завършването на съоръжението, предвидено за съхранение на разширените компютърни ресурси на ЦЕРН. Около 500 сървъри, 20 000 изчислителни ядра и 5,5 петабайта памет работят вече на място. Специализираните разширени мрежи със скорост от 100 Гбит / сек., свързващи двата центъра функционират от февруари 2013 г. и са едни от първите международни връзки на такова разстояние. Мощностите във Вигнер ще се управляват дистанционно от CERN, което значително ще увеличи възможностите на Ниво – 0 на Световната компютърна мрежа на Големия адронен колайдер (Tier-0 WLCG)  и ще укрепи стабилността на бизнес инфраструктурата на CERN.

Mисията на Световната компютърна мрежа на Големия адронен колайдер е да осигури глобални компютърни ресурси за съхранение, разпространение и анализ на повече от 25 петабайта данни годишно, генерирани от ускорителя (Large Hadron Collider - LHC). Това е глобална система, организирана различни нива с централен хъб Ниво - 0 в ЦЕРН. Информацията от Големия андронен ускорител се обобщават на Ниво - 0, където се извършва първоначална реконструкция на данните и се архивира копие на лента за дългосрочното съхранение. След това Ниво - 0 изпраща данни на всеки един от 11 - те големи центрове за данни по целия свят, които образуват Ниво – 1 (Tier-1) чрез оптични кабелни връзки, работещи в кратни на 10 Гбит / сек. По – малките центрове Ниво – 2 (Tier-2) и Ниво – 3 (Tier-3), свързани по интернет, довеждат общия брой участващи компютърни центрове до над 140, намиращи се в около 40 страни. Световната компютърна LHC мрежа служи на глобално общество от 8000 учени, работещи по експериментите на Големия адронен колайдер, и им позволява да получат безпроблемен достъп до изчислителни съоръжения и съоръжения за съхранение на данни. Всеки ден WLCG обработва повече от 1,5 милиона "задачи", което се равнява на работата на един компютър за повече 600 години. Компютърните системи с висока работоспособност подпомогнаха физиците да обявят на 4 юли откриването на нова частица, за която впоследствие беше потвърдено, че е хигс бозон.

„Компютърните ресурсни нужди на експеримента ще нараснат значително, когато LHC започне работа през 2015 г.. Базата данни за съхранение на  Вигнер, чиято цел е разширяването на възможностите на базата данни на ЦЕРН на Ниво - 0, е от съществено значение за справянето  с очакваното увеличение и за успеха на нашата  програма за физика. Отдалечените мощности също ще допринесат за постоянната работа на критични системи в случай на сериозен проблем със сайта на ЦЕРН ", каза генералният директор на ЦЕРН, Ролф Хойер. "Редица науки днес са изправени пред  експоненциално увеличение на данните. Този иновативен подход с Вигнер би могъл да посочи на изследователски центрове как да се справят с работата в бъдеще."

Центърът за разширение на данни на Ниво - 0 на ЦЕРН. в Будапеща добавя около 2,5 мегавата капацитет към 3,5 – те мегавата, поддържани от Женевския център за данни, който вече е достигнал  своя пределен капацитет. Договорът с Вигнер е с начална дата  януари 2013 г. и може да продължи до  седем години. Мощностите в Будапеща постепенно ще се разрастват според нуждите на ЦЕРН. Оперативната отдалеченост от ЦЕРН дава възможност за изграждане на познания, както и за правене на експертни проучвания  чрез компютърната система Клауд, за да бъдат посрещнати предизвикателствата, свързани с растящата нужда от компютърни изследвания в науката.

"Откриването на Центъра за данни Вигнер и началото на нашето сътрудничество в областта на информационните технологии е една малка стъпка за ЦЕРН, но голяма крачка за Унгария", заключи Петър Леваи, Генерален Директор на изследователския център Вигнер за физика.

За повече информация:
www.cern.ch/wlcg
www.cern.ch/wlcg//wlcg-google-earth-dashboard

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам