Съдържание

Участие в дейността на Международния съюз по далекосъобщения

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ И УНИВЕРСИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

14 март 2011 г.

Представителите на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) са взели решение да допуснат изследователските институции и университетите, работещи в сферата на далекосъобщенията, за участие в дейността на трите сектора на МСД - развитие, стандартизация и радиосъобщения.

Допускът е свързан с процедура на селекция и заплащане на годишен членски внос в размер на 3975 швейцарски франка, платими от всяка институция. Този размер на вноската е валиден при спазване на преференциалните условия в рамките на четиригодишния пробен период (до 2014 г.).

Детайлна информация относно възможностите за участие, както и формуляри за кандидатстване са публикувани на интернет адрес: www.itu.int/members/academia/index.html

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам