Съдържание

Национален конкурс "Млади таланти" 2010

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2010 г.

за подготовката на научноизследователски или иновационни проекти в следните научни области:

  • естествени науки;
  • социални науки;
  • комуникационни и информационни технологии.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 30 АПРИЛ 2010 г.

Лице за контакти:
М. Шахпазова
главен експерт в Дирекция „Наука”
Тел. 02/ 92 17 546
Е-mail: m.shahpazova@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам