Съдържание

Обучителни семинари за достъп до базите данни с научни публикации

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОРГАНИЗИРА ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ за достъп до базите данни с научни публикации в ProQuest, ScienceDirect, Scopus

Министерството на образованието и науката, с подкрепата на ПроКуест и Елзевир, организира от 17 до 20 март 2009 г. обучителни семинари  в Българската академия на науките, Софийския университет,  Медицинския университет и Университета за национално и световно стопанство. Благодарение на любезното съдействие на УНСС в компютърната зала на библиотеката, която разполага със оборудвани 70 работни места,  ще могат да се обучат преподаватели  и студенти както от УНСС така и от ТУ, ХТМУ, УАСГ, МГУ, ЛТУ, СВУБИТ, ЮЗУ и др. Поканени са всички заинтересовани.

Между 16 и 20 февруари 2009 г. МОН организира обучителни семинари в Пловдив, Бургас, Варна и Русе, на които бяха представени базите данни в платформите ProQuest, ScienceDirect, Scopus, ISI Web of Knowledge и др.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам