Съдържание

Стартира Програма “CERES”

Централно-европейската инициатива стартира Програма “CERES” за изследователски стипендии

Централно-европейската инициатива (ЦЕИ) стартира Програма “CERES” за изследователски стипендии, която е съфинансирана от Европейската комисия в рамките на 7-ма Рамкова програма за изследвания и развитие на технологиите. Предвижда се Програма “CERES” да бъде с обща продължителност 44 месеца и да включва общо 30 стипендии, всяка от тях с продължителност от 12 месеца, предназначени за опитни изследователи (пост-докторанти) от страните-членки на ЦЕИ.

От 28 април 2009 г. Изпълнителният секретариат на ЦЕИ обяви 10 пост-докторантски стипендии, като крайният срок за изпращане на формулярите за кандидатстване е 28 юни 2009 г. на следния електронен адрес: ceres@cei-es.org.

За допълнителна информация по Програма “CERES” на ЦЕИ: www.ceinet.org/CERES

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам