Съдържание

Национална дискусия “България и изграждането на Европейското изследователско пространство”

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТКРИВА НАЦИОНАЛНА ДИСКУСИЯ “БЪЛГАРИЯ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО”

Каним всички институции и граждани, които имат интерес и предложения за бъдещето развитие на националната наука, да вземат участие в процеса на консултации. Целта е да се поставят на общо обсъждане задачите на националната научна политика в контекста на новите виждания на Европейската комисия, представени в Зелената книга Очакваме в процеса на дискусията да се очертаят предизвикателствата през страната ни и да бъдат направени конструктивни предложения относно необходимите действия и мерки в средносрочен план за ефективното ни участие в процеса на формиране на европейската научна политика.

Националната консултация ще се проведе чрез он-лайн анкета.

Крайният срок за попълване на въпросника е 30 октомври 2007 г.

За регистрация и попълване на въпросника посетете специализираната интернет страница: http://science.europe.bg/htmls/home.php

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам