Съдържание

Актуални договори по конкурсите на Фонд "Научни изследвания"

Публикувани са актуалните договори по конкурсите на Фонд "Научни изследвания".

Ръководителите на класираните проекти следва да попълнят договорите, съгласно приложените указания.

Краен срок за представяне на договорите в МОН е 10 септември 2007 г.

NB! Всеки конкурс оперира с различен типов договор. Невярно представени договори, които се отнасят към друг вид конкурс ще се считат за техническа неизправност и ще бъдат връщани на ръководителите на проектите за доработване.

В случай, че неизправен договор постъпи в МОН в последния ден от обявения краен срок, същият няма да бъде сключен.

За допълнителна информация и въпроси на телефони: 9217 647; 9217 636; 9217 649; 9217 545

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам