Съдържание

Информационен ден по 7 РП на ЕС

Информационен ден по специфичната подпрограма ХОРА на Седма Рамкова програма (7 РП) на ЕС

На 12.04.2007 г. (четвъртък) от 9.30 ч. в Големия салон на БАН, ул. "15 ноември " № 1 (1040 София), ще се проведе информационен ден по специфичната подпрограма ХОРА  на Седма рамкова програма (7 РП) на Европейския Съюз за научни изследвания и технологично развитие.

В него ще се обърне специално внимание на въпросите, свързани с мобилността на учените, ще се представят подробно дейностите «Мария Кюри» и отворените конкурси по тях.

Една от презентациите ще изнесе представител на Европейската Комисия.

За регистрация: http://reg.nsfb.net/

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам