Съдържание

“Красива наука” нов проект на МОН и Британски съвет

“Красива наука” е нов проект на Британски съвет. Той свързва науката, образованието и изкуствата и цели да вдъхнови младите хора да потърсят професионално поприще в науката, както и да насърчи младите учени да общуват с широката аудитория открито, разбираемо и вдъхновено.

„Красива наука” е регионален проект, който обхваща 9 страни от Югоизточна Европа - Австрия, Азербайджан, България, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция и Хърватия, както Израел и Обединеното кралство.

В програмата на проекта влизат серия от събития за създаване на партньорства между комуникаторите на науката от региона и Обединеното кралство, за обмен на добри практики и за насърчаване на професионалното им развитие чрез британските умения и постижения в областта.

В България партньор по проекта е Министерството на образованието и науката.

За повече информация http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-society-science-beautiful-science.htm

Проектът включва три компонента:

 • Конкурс "Лаборатория за слава" - FameLab
  Искате ли да станете новото лице на науката в България?
  Да бъдете част от международната мрежа на комуникаторите в науката? Искате ли да подобрите уменията си за комуникация?
   
 • Визуализирай науката
  Вижте как изкуството може да доведе науката по-близо до младите хора по време на турнето на британската трупа Science Made Simple.
   
 • Поредица от публични дебати
  Дискусии на научни теми в деветте страни - участнички в проекта.

Очаквайте скоро!!!

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам