Съдържание

Швейцарската програма SCOPES предвижда 16 милиона швейцарски франка

Швейцарската програма SCOPES предвижда 16 милиона швейцарски франка за насърчаване на сътрудничеството между изследователи от Швейцария и страните от ЦИЕ за периода 2013-2016 г.

 

Програмата SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) е програма на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания – SNFS и Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие – SDC и е предназначена да насърчава сътрудничеството между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Централна и Източна Европа. Сегашната програмна фаза 2013-2016 е с бюджет 16 милиона швейцарски франка, предназначени за проекти в пет области:

  • Институционални партньорства. Те са насочени към развитието и модернизацията на някои институционални аспекти на научните изследвания и образованието в Източна Европа и страните от Общността на независимите държави и не се фокусира директно върху изследователски проекти. Заявленията за кандидатстване могат да бъдат подавани до SNSF най-късно до 15 ноември 2014 г.
  • Съвместни изследователски проекти. Те позволяват на учени от страните-партньори от Източна Европа да си сътрудничат с техните швейцарски колеги в иновативни проекти по конкретни проблеми във всички области на фундаменталните научни изследвания. В тази област схемата за кандидатстване още не е достъпна.
  • Подготвителни грантове. Субсидиите за подготовка улесняват предложенията за развитие в рамките на предишните две направления. За тази цел се отпускат грантове на изследователи от страните-партньори и Швейцария, за да се покрият разходите за осъществяване на първото заседание за подготовка за разработването на проектите. Заявленията могат да бъдат подавани до края на месец октомври 2014 г.
  • Конферентни грантове. Те осигуряват финансирането на пътните разходи и настаняването на изследователите от държавите-партньори в Източна Европа, участващи в международни научни конференции, които се провеждат в Швейцария. Този инструмент е независим от Съвместните изследователски проекти и Институционалните партньорства. Заявленията се подават до края на 2016 г.
  • Грантове за последващ мониторинг на изпълнени вече Съвместни научни проекти или Институционални партньорства. Заявленията могат да бъдат подавани до 31.12.2016 г.

В програмата могат да участват учени от Източна Европа (включително България), които работят в институции, които развиват научна дейност с некомерсиална цел. Българските организации могат да участват във всички направления, при условие, че се включат в консорциум с швейцарска организация и поне още една от друга държава от Източна Европа. Държавите, които са членки на Европейския съюз, могат също така да влизат в ролята на посредник между швейцарските партньори и останалите държави, имащи право да участват в програмата.

Повече информация можете да намерите на официалната страница на програмата: http://www.snf.ch/en/funding/programmes/scopes/Pages/default.aspx.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам