Съдържание

Форум KnowledgeExpо 2014 г., 20-22 ноември 2014 г. в Делхи, Индия

Конфедерацията на индийската индустрия организира Форум KnowledgeExpо 2014 г., който ще се проведе в периода 20-22 ноември 2014 г. в Нойда, Делхи. Сдружението работи за създаване и поддържане на благоприятна среда за развитието на Индия, партнирайки с индустрията, правителството и гражданското общество, чрез съвети и консултативни процеси. Темата на Конфедерацията за 2013-2014 г. е ускоряване на икономическия растеж чрез иновации, трансформация, включване и управление.

Генералният директор на организацията кани академичните институции, научните организации, експерти по индустриална собственост и индустрията в България за участие в KnowledgeExpо 2014 г. По време на форума участниците ще имат възможност да подготвят и представят научите и иновативни постижения на страната в области като енергия, медицина, селско стопанство, биотехнологии, роботика, интелигентни градове, устойчиво развитие и др.

За повече информация кандидатите за участие във Форума могат да посетят интернет страницата на изложението на адрес www.ciiknowlegdexpo.in или да отправят своите въпроси към Mr. Anjan Das (anjan.das@cii.in) и Ms. Neerja Bhatia (neerja.bhatia@cii.in).

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам