Съдържание

Стипендии за млади учени, предоставени от 8 австралийски университета, обединени в „Групата на 8-те“

„Групата на осемте“ е коалиция на осем водещи австралийски университета.
Тя предоставя осем стипендии за млади научни работници от Европа, които да работят в някой от университетите, влизащи в групата.

За стипендиите, всяка от които за период до шест месеца и на стойност до 20 000 австралийски долара (1 AUD=1,365 лв), могат да кандидатстват млади учени от Латвия, Естония, Литва, Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Румъния, Русия и Хърватия.

Осъзнавайки значението и важността на международното сътрудничество за младите учени, стипендиантската програма предвижда продължаване на сътрудничеството с австралийския партньор след завръщането в  родните научни институти.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да са защитили PhD преди не повече от 5 години
  2. Да нямат навършени 40 г. към датата на кандидатстването
  3. Да са граждани някоя от цитираните по-горе страни
  4. Да живеят в една от цитираните по-горе страни  (не е задължително да е същата, чиито граждани са)
  5. Да са работили поне 6 месеца (минимум на половин работен ден) преди кандидатстването в университет или научна организация на една от цитираните по-горе страни
  6. Да говорят английски на ниво, позволяващо адекватна комуникация с учените от приемащия университет
  7. Да имат право да получат австралийска академична виза за визита или еквивалентна австралийска виза.

Срокът за кандидатстване е 10 октомври 2014 г..

Резултатите ще бъдат оповестени в началото на декември 2014 г. като стипендиите могат да започнат най-рано февруари 2014 г.

Повече информация и документите за кандидатстване ще намерите на:  https://go8.edu.au/programs-and-fellowships/go8-european-fellowships

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам