Съдържание

С Ъ С Т А В
НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ

1. Национален съвет за наука и иновации в състав:

 1. Кирил Ананиев - зам.-министър в Министерството на финансите,
 2. Даниела Везиева - зам.-министър в Министерството на икономиката,
 3. Доц. Георги Костов - зам.-министър в Министерството на земеделието и храните
 4. Д-р Евгения Ачкаканова-Димитрова - директор на дирекция, Министерство на земеделието и храните
 5. Акад. Стефан Воденичаров - председател на Българската академия на науките
 6. Акад. Дамян Дамянов -  зам.-председател на Българската академия на науките
 7. Проф. Евдокия Пашева - главен научен секретар на БАН
 8. Проф. Стефан Хаджитодоров- съветник на председателя на БАН
 9. Чл.-кор. проф. д-р Ваньо Митев -  ректор на Медицинския университет, София,
 10. Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Илчев - ректор на Софийския университет „Кл. Охридски“
 11. Проф. д.ик.н Стати Статев – ректор на УНСС,
 12. Проф. Светослав Кокалов - ректор на Националната художествена академия ,
 13. Проф. дтн инж. Георги Михов - ректор на Техническия университет, София,
 14. Проф. д-р Митко Георгиев - ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет,
 15. Доц. Григорий Вазов - ректор на Висшето училище по застраховане и финанси
 16. Проф. Венелин Енчев - председател на ИС на Фонд „Научни изследвания“
 17. Проф. Божидар Хаджиев - член на УС на Българска търговско-промишлена палата
 18. Румен Радев - зам.-председател на Управителния съвет на АИКБ
 19. Д-р инж. Бойко Денчев - Федерация на научно-техническите съюзи в България

2. Националният съвет за наука и иновации е с мандат 5 години без право на повече от два последователни мандата.
3. Функциите на НСНИ са:

- участва в разработването на Националната стратегия за научни изследвания и доклада за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища;
- дава становище по докладите на научните организации и висшите училища за състоянието на научната и изследователска дейност в тях;
- дава становища за участието на Република България в международното научно сътрудничество;
- изготвя анализ за състоянието на научните изследвания и научното  сътрудничество на Република България;
- по искане на министъра на образованието и науката дава становища и по други въпроси, свързани с развитието на научните изследвания.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам