Съдържание

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В РАБОТНА ПРОГРАМА “EXPLORE”

Във връзка с Работната си програма „Explore” Фондация „ЕС-ЛАК“ отправя покана за кандидатстване с научни разработки, засягащи междурегионалното партньорство между ЕС и държавите от Латинска Америка и Карибите (ЛАК).

Фондацията „EC-ЛАК” е организация с нестопанска цел със седалище в Хамбург Тя разработва Програмата „Explore”, която функционира от ноември 2011 г. на базата на немското законодателство. Основната й цел е да стимулира и задълбочи сътрудничеството между Европа и Латинска Америка, да засили участието на гражданското общество в двустранните отношения, да разшири областите на двустранно сътрудничество, както и да улесни постигането на по-видими и ефективни резултати от партньорството между ЕС и ЛАК.

Направените предложения ще бъдат прегледани и оценени от Академичния съвет на Фондацията, който е независим орган, състоящ се от петима реномирани учени и от двата региона, които са експерти в отношенията между ЕС и ЛАК, както и в областта на международните отношения, политическите науки и икономиката на своите региони.

Фондацията поема финансирането на одобрените учени или научни екипи със сума до 25 210 евро за провеждането на техните изследвания.

Повече информация по Поканата можете да намерите на www.eulacfoundation.org/opencall или чрез е-мейл: aesquivel@eulacfoundation.org.

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2015 г. или 30 септември 2015 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам