Съдържание

Красимир Киряков има две магистърски степени – по българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” и по маркетинг от УНСС. Бил е председател на УС на Българската асоциация на консултантите по европейски проекти в периода 2008-2012 г.

Притежава дългогодишен опит на висши управленски позиции в разработването на големи международни проекти на обща стойност над 1 млрд евро, изискващи задълбочени познания в сферата на инвестиционното планиране и управление, отлични комуникационни и организационни умения, управление на професионални екипи и приложимост на точни критерии и изисквания за качество и ефективност.  

Красимир Киряков е старши консултант към водещи международни организации като Световната банка, Международната банка за възстановяване и развитие,  Агенцията за международно развитие на САЩ и Организацията по земеделие и прехрана към ООН.

Работил е с правителствени институции на редица страни - Русия, Украйна, Сърбия, Турция и Република Хърватия

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам