Съдържание

ДИРЕКЦИЯ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

  1. разработва програма за представяне дейността на министерството, осигурява провеждането на информационната политика на министерството, планира и координира осъществяването ѝ;
  2. организира информационни кампании за предварително представяне на подготвяни от министерството проекти на нормативни актове;
  3. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване на общественото мнение за дейността на министерството;
  4. осигурява прозрачност и публичност на дейността на министерството;
  5. поддържа страницата на министерството в интернет.

ДИРЕКЦИЯ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

Иванка Монова

директор

тел.: 02/92 17 511, 02/92 17 512
e-mail: i.monova@mon.bg

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020